Jozef Lenhart dokáže majstrovsky premostiť súčasnú priepasť medzi deťmi a povesťami

obrázok
Timotea Vráblová je pedagogička a literárna historička. Ako literárna vedkyňa pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením v projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY. Na 9. ročníku festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok pracovala v odbornej porote. O svojich postrehoch a názoroch na ponúknutú reprezentatívnu vzorku rozhlasovej tvorby pre deti za posledné dva roky nám porozprávala v rozhovore.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Timotea Vráblová (Účastník interview)
Akcia: Rozlúsknuté..., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 19. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica