obrázok

Na Zázračnom oriešku som tak trochu vyrástla

Adriana Totiková je režisérka, autorka, dramaturgička, herecká koučka a príležitostná herečka. Pochádza z Humenného, kde sa začala aj jej divadelná práca herečky v mládežníckom divadle. Absolvovala štúdium slovakistiky a estetiky na Univerzite Komenského, kde získala aj doktorát, a divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Inšpirovali ju tiež stáže na Divadelnej akadémii vo Varšave a Varšavskej univerzite a študijné pobyty v USA. Režíruje v divadle, rozhlase a televízii. Zaujíma ju najmä súčasná európska dráma. Je tiež autorkou vlastných divadelných hier a scenárov. Pre divadlá prekladá z poľštiny. Ako herecká koučka spolupracuje na filmoch a divadelných workshopoch doma i v zahraničí. Zvláštne miesto v jej tvorbe predstavuje tvorba pre deti. Pozornosť tiež venuje vyhľadávaniu a vedeniu detských hereckých talentov pre televíziu a divadlo. Inšpiruje sa každodenným životom okolo ako aj cestovaním po vzdialených miestach, miluje Broadway, módu a lietanie. Na 9. Zázračnom oriešku bola členkou odbornej poroty, ktorá rozhodovala o najlepšej monologickej rozhlasovej rozprávke a rozhlasovej rozprávkovej hre.
Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Adriana Totiková (Účastník interview) Akcia: Rozlúsknuté..., Piešťany (Slovensko) Dátum: 19. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica