obrázok

Odhalenie: Ako ilustrátor Bystrík Vančo kradol rybičky z jazierka na Kúpeľnom ostrove

Bystrík Vančo je výtvarník, ilustrátor, autor ceny Zázračný oriešok 2016. Patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej domácej knižnej ilustrácie. Narodil sa v Piešťanoch, absolvoval odbor propagačné výtvarníctvo na Strednej súkromnej umeleckej škole v Bratislave. Jeho ilustrácie sú venované predovšetkým legendám a klasickým slovenským rozprávkam. Snaží sa v nich vystihnúť magickú atmosféru, zároveň však do nich pridáva už súčasné videnie. Využíva sýtu, žiarivú farebnosť a vytvára veľké farebné plochy, do ktorých vkladá svoje postavy a predmety. Jeho krajiny sú fantazijné, mestá imaginárne, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií. Ilustrátorsky sa podieľal na knihách O strome, ktorý bol na ceste (Jana Bodnárová), Moje najmilšie rozprávky (Pavol Dobšinský), Kliatba kožušníkovej vdovy, Rozprávky z blogu (Zuzana Kuglerová), O troch perách z veterného draka (Peter Glocko), Hovoriaci vtáčik (Ondrej Sliacky), Umenie vychutnať si život alebo Fyziológia chuti (Jean Anthelme Brillat-Savarin), Dunajská kráľovná, Prešporský zvon (Mária Ďuríčková), Ukryté v slovách (Jana Skladaná), Najmocnejšie kúzlo (Zuzana Csontosová). Za knihu O strome, ktorý bol na ceste získal v roku 2006 ocenenie Najkrajšia kniha jari, kniha Hovoriaci vtáčik bola ocenená ako Najlepšia detská kniha jari 2008. Okrem ilustračnej tvorby sa venuje maľbe, grafike a lendartu. Na 9. Zázračnom oriešku v Piešťanoch vystavoval ako autor na unikátnej výstave trojrozmerných zväčšenín Obrázky kúzelné i hávedné. Výstava bola výberom prác z viacerých detských rozprávkových knižiek.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Bystrík Vančo (Účastník interview)
Akcia: Obrázky kúzelné i hávedné, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 18. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica