Zázračný oriešok je stretnutie veľkej rozhlasovej rodiny po dvoch rokoch

obrázok
Barbora Zamišková je bábkoherčka a pedagogička. Je vedúcou divadla TUŠ a predsedníčkou o.z. KBT. Divadlo Tuš existuje pod Občianskym združením KBT, ktoré vzniklo v decembri 2007 z iniciatívy mladých absolventov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Združenie sa zameriava na tvorbu v oblasti umenia a vzdelávania. Pripravuje netradičné interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy. V predstaveniach KBT sú diváci priamo zapájaní do deja s edukatívnym a dramatoterapeutickým zámerom. Ich tvorba je orientovaná na všetky vekové skupiny. Barbora je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – estetika) a Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium absolvovala v Kabinete divadla a filmu v SAV (odbor dejiny divadla). V súčasnosti pôsobí ako bábkoherečka v Bábkovom divadle Žilina a na Súkromnom konzervatóriu v Martine ako pedagogička predmetov dejiny divadla, rozbor drámy a herecká tvorba. Našu knižnicu navštevuje s dramatickými inscenáciami pravidelne. Podieľala sa aj na divadelných podujatiach 9. Zázračného orieška v dňoch 17. - 20. mája

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Barbora Krajč Zamišková (Účastník interview)
Akcia: Kocúr na kolieskových korčuliach, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 18. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica