obrázok

O dobe a ľuďoch s Františkom Mikloškom

Narodil sa v Nitre, je absolventom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre a odboru matematika Prírodovedeckej fakulty UK. Pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV, od roku 1983 striedavo ako robotník či nepracujúci. Od vysokoškolských štúdií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. Pracoval medzi vysokoškolskou mládežou, podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným zo zvolávateľov sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v Bratislave. V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru hnutia Verejnosť proti násiliu, v rokoch 1990 - 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Vo voľbách 2004 a 2009 kandidoval na prezidenta SR. V roku 2005 mu bola udelená stredoeurópska Cena sv. Vojtecha. Spolu s Jánom Štrasserom bol naším hosťom pri príležitosti prezentácie ich spoločnej knihy Rozhovory o dobe a ľuďoch.

Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
František Mikloško (Účastník interview)
Akcia: Rozhovory o dobe a ľuďoch, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 13. 07. 2016
Newsletter
Detská knižnica