obrázok

Alexander Urminský: Stále mám niečo rozčítané

Nie je síce rodený Piešťanec, žije tu vyše 50 rokov, ale pre toto mesto, jeho propagáciu, urobil veľmi veľa. Stačí uviesť knihu Piešťany v zrkadle historických pohľadníc či Piešťany v zrkadle poštovej histórie a vidíme kus práce na odhaľovaní zaujímavej histórie Piešťan. Nezanedbateľné sú jeho úspechy vo filatelii. Má nemalé zásluhy na výrobe príležitostných pečiatok k rôznym významným udalostiam mesta i vydávaní poštových známok s piešťanskou tematikou. Aj vďaka jeho nápadu a iniciatíve bola vytvorená poštová známka s motívom obrazu Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia od Alfonsa Muchu, ktorá už koncom roka 2015 získala všetky najprestížnejšie domáce ocenenia a v týchto dňoch bola vyhlásená za piatu najkrajšiu známku sveta. A to už je obrovský úspech.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Alexander Urminský (Účastník interview)
Akcia:
Dátum: 05. 08. 2016
Newsletter
Detská knižnica