obrázok

Daniela Gloss: Moja posteľ je obklopená knihami!

Do povedomia piešťanskej verejnosti sa dostala ako riaditeľka hotela Sandor Pavillon viacerými úspešnými aktivitami, predovšetkým však zorganizovaním prvého stretnutia potomkov rodiny Winterovcov. Je jednou z hlavných zakladateľov asociácie Historické hotely Slovenska (2009) a zároveň jej prvou prezidentkou. Po štyroch rokoch vedenia asociácie ju členovia ocenili za výnimočný prínos a angažovanosť vymenovaním za čestnú prezidentku asociácie. Neskôr sa stala riaditeľkou Goethe Uni inštitútu - Fakulty cestovného ruchu v Piešťanoch. V r. 2016 sa ujala pozície riaditeľky Relax Aqua & Spa v Trnave. V každej pozícii sa usiluje zviditeľniť Piešťany v tom najlepšom slova zmysle. Svojimi manažérskymi schopnosťami, invenciou prispieva k rozvoju cestovného ruchu. Nezanedbateľná je aj je podpora rôznych kultúrnych podujatí v Piešťanoch. Mestská knižnica v Piešťanoch s vďakou oceňuje jej nedávnu podporu festivalu Zázračný oriešok.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Daniela Gloss (Účastník interview)
Akcia:
Dátum: 22. 08. 2016
Newsletter
Detská knižnica