obrázok

Piešťany považujem za príjemné miesto pre život

Narodila sa v Piešťanoch, štúdium ukončila v roku 2012 na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Fakulte architektúry. Jej diplomový projekt bol venovaný návrhu nového letiskového terminálu v Piešťanoch. Rok študovala na Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine. V Piešťanoch každoročne organizuje medzinárodné podujatie Deň architektúry. V súčasnosti pracuje pod vedením architekta Marcela Zachara v Piešťanoch.
Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
Eva Rohoňová (Účastník interview) Akcia: Historická mapa Piešťan, Piešťany (Slovensko) Dátum: 23. 10. 2016
Newsletter
Detská knižnica