obrázok

Je dôležité uvedomovať si hodnoty svojho mesta

Po získaní titulu bakalár na Fakulte architektúry STU absolvovala magisterský odbor urbanizmus na Estónskej akadémii umení v Tallinne a pokračuje v postgraduálnom štúdiu Urbánnej sociológie na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala aj študijný pobyt na univerzitách v Helsinkách a v Aténach. Zaujíma sa o propagáciu architektúry, svoje názory vyjadruje v blogoch. Je aktivistkou v Občianskom združení Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Vedie vlastné združenie Centrum architektúry. V decembri 2015 získala významné ocenenie: Rada mládeže Slovenska jej udelila cenu MOST v kategórii „Mladá líderka“. Táto cena sa udeľuje aktívnym ľuďom a organizáciám, ktoré zlepšujú život vo svojom okolí omnoho viac ako je bežné.
Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
Lívia Gažová (Účastník interview) Akcia: Historická mapa Piešťan, Piešťany (Slovensko) Dátum: 26. 10. 2016
Newsletter
Detská knižnica