obrázok

Čo sa tu deje s ilustráciami, je nádhera!

Marka Míková je česká bábkoherečka, ktorá do Piešťan prišla so svojou kolegyňou Hankou Grančičovou predviesť divadelnú dramatizáciu obľúbených rozprávok. Venuje sa rôznym činnostiam. Všetko, čo robí, robí s nadšením: spieva, hrá, tancuje, rozpráva. Tak aj odpovedala na naše otázky.

Aktéri: Drahomíra Moretová (Autor interview) Marka Míková (Účastník interview)
Akcia: POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 27. 10. 2016
Newsletter
Detská knižnica