obrázok

Eva Stručková: Naša práca je krásna

Na čele Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch je Ing. Eva Stručková desať rokov. Nastúpila po úmrtí predchádzajúceho riaditeľa Ing. Igora Drobného, ktorý latku riadenia nastavil dosť vysoko. V tom čase bola ešte na materskej dovolenke so synom. Rozhodla sa však prijať ponuku kolegov a prevzala riadenie školy. Bolo to v auguste 2006. Odvtedy školu vedie a pokračuje v tom dobrom, čo zanechal Igor Drobný. A nie je to len súťaž v aranžovaní Victoria Regia.
Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Eva Stručková (Účastník interview) Akcia: Stredná odborná škola záhradnícka, Dátum: 03. 11. 2016
Newsletter
Detská knižnica