obrázok

DDK navštívil aj Ivan Sečík, štátny tajomník ministerstva kultúry

Na besede v Elektrárni Piešťany, počas festivalu Dni detskej knihy, porozprával o svojom detstve deťom domácim, aj tým z okolitých obcí, najvzdialenejšou bola Lubina, i štátny tajomník ministerstva kultúry SR, Ivan Sečík. Vyšiel s farbou von. Zaspomínal si, ako kedysi dávno, ešte ako nádejný hokejista, pomohol variť polievku istej mladej mamičke. Cez zatvorený oblok jej silným príklepom hokejky ochutil jedlo „dobre miereným“ pukom. Letel z ulice až do jej kastróla.

Aktéri:
Viera Dusíková (Autor interview)
Ivan Sečík (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica