Rád prídem aj nabudúce!

obrázok
Jednou z najkrajších kníh minulého roka bolo tretie vydanie knihy Pištáčik od Dušana Dušeka, ktorú ilustroval známy výtvarník Ďuro Balogh. V rámci festivalu Dni detskej knihy obaja autori predstavili túto knihu deťom piešťanských základných škôl. Podujatie sa nieslo v skvelej atmosfére a užívali si to nielen deti, ale aj spisovateľ s ilustrátorom. Ďuro Balogh po besede pokračoval s deťmi tvorivou prácou na výtvarnom workshope. A bolo vidno, že táto práca ho napĺňa.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Juraj Balogh (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica