obrázok

Spomína si na najväčší zážitok

Miroslav Cipár daroval do zbierok Slovenského múzea dizajnu približne 5600 artefaktov zo svojej tvorby, čo je značná časť jeho diela. Mestská knižnica mesta Piešťany a Slovenské centrum dizajnu - Slovenské múzeum dizajnu pripravili v rámci 34. Dní detskej knihy výstavu z tejto kolekcie pod názvom Detská knižná ilustrácia. Výstava bola za účasti autora slávnostne otvorená v utorok 11. apríla a potrvá do 31. mája 2017. Aj keď o stretnutie s majstrom Cipárom bol veľký záujem, stihol odpovedať aspoň na pár našich otázok.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Miroslav Cipár (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica