Prečo by som mala čítať?

obrázok
To bol názov slávnostného festivalového programu pre deti za účasti autorov a hostí festivalu Dni detskej knihy, ktorý sa tohto roku koná v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Pripravili ho Barbora Krajč Zamišková (BZ), prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU, a režisérka Adriana Totíková (AT). Pred začiatkom programu sa s oboma aktérkami pozhovárala herečka, dramaturgička, rozhlasová autorka a spisovateľka Viera Kučerová.

Aktéri:
Viera Kučerová (Autor interview)
Barbora Krajč Zamišková (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica