obrázok

Som šťastná na tomto podujatí

Napriek pracovnej zaneprázdnenosti si vždy nájde čas na návštevu významných projektov, ktoré sa konajú v našej knižnici. Aj o tom, prečo sem rada chodí, v nasledujúcom rozhovore zodpovedala pracovníčka Ministerstva kultúry SR, sekcie umenia a štátneho jazyka, Ľubica Ďurišinová, ktorá sa zúčastnila 34. ročníka Dní detskej knihy v Piešťanoch. Stretli sme sa s ňou v Elektrárni Piešťany po slávnostnom otváracom programe Knihotúlanie.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Ľubica Ďurišinová (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica