obrázok

Mali sme nádherné stretnutia s deťmi

Redakcia časopisu Slniečko bola spolu vyhlasovateľom celoslovenskej výtvarnej súťaže „Všetko najlepšie, pán Janovic!“. Zástupkyňa šéfredaktora, Ľubica Kepštová, ako členka poroty mala neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie práce. Napokon sa rozhodlo a na 34. ročníku Dní detskej knihy boli slávnostne vyhlásení víťazi tejto súťaže. V nasledujúcom rozhovore sme pani Kepštovú poprosili o celkové zhodnotenie tohto projektu.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Ľubica Kepštová (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica