Na Janka Hraška nezabudol

obrázok
Kto pozná spisovateľa Jozefa Lenharta, vie, že jeho rozprávanie má osobitné čaro. S pokojným úsmevom si užíval vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „Všetko najlepšie, pán Janovic!“, ale aj ďalšie, na ktorých bol práve on aktérom. Je skvelým rozprávačom a tak sme ho nemohli obísť bez povšimnutia.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Jozef Lenhart (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica