obrázok

Kanadský štýl jej vyhovuje

Ilustrátorka Emília Jesenská, ktorá sa okrem ilustračnej tvorby (a tá ju veľmi baví) venuje aj grafickému dizajnu, k nám na besedu priletela až z Kanady. Takú diaľku však nemerala zbytočne. V Mestskej knižnici mesta Piešťany ju privítali deti základnej školy a povypytovali sa jej na to, čo taká ilustrátorka vlastne robí a ako tvorí. My sme sa nenechali zahanbiť a tiež sme jej položili zopár otázok. Tu je výsledok.

Aktéri: Martina Šulganová (Autor interview) Emília Holečková (Jesenská) (Účastník interview)
Akcia: KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ IX., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 08. 09. 2017
Newsletter
Detská knižnica