obrázok

V Piešťanoch má pocit, že si niekto váži to, čo robí

Vďaka Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti majú detskí čitatelia príležitosť stretnúť sa nielen so slovenskými, ale aj českými tvorcami detskej literatúry. V treťom ročníku festivalu tú českú stranu zastupoval aj ilustrátor Milan Starý. Spolu s deťmi na podujatiach tvoril a besedoval. Preto sme sa rozhodli, že s ním budeme besedovať aj my.

Aktéri:
Martina Šulganová (Autor interview)
Milan Starý (Účastník interview)
Akcia: KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ IX., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 12. 10. 2017
Newsletter
Detská knižnica