Pre mňa je absolútnym prazákladom všetkého Pavel Emanuel Dobšinský

obrázok
Na Slovensku sa sotva nájde väčší a zanietenejší odborník na tvorbu Pavla Emanuela Dobšinského, ako spisovateľ Peter Glocko. My sme mali skvelú príležitosť ho vyspovedať a spýtať sa ho nielen na jeho tvorbu.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Peter Glocko (Účastník interview)
Akcia: Anička a jej rozprávková záhrada, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 28. 03. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica