V knižnici sa cítim ako doma

obrázok
Jedným z hostí našej literárno-hudobnej kaviarne bol i dizajnér, architekt a rodák z Piešťan, Michal Staško, ktorému sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Michal Staško (Účastník interview)
Akcia: Knihotúlanie, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica