Humor čítanie deťom veľmi spríjemní

obrázok
Zdá sa, že spisovateľ, dramaturg a režisér Ján Uličiansky nikdy nezaháľa. V stredu, 5. júna 2019, na podujatí Piešťany čítajú deťom, najmenším návštevníkom našej knižnice predstavil svoju novú knižku Líza, mačka z Trojice. Pri tejto príležitosti nám prezradil nielen to, aké knižky deťom číta najčastejšie, ale aj aká výzva ho tento rok ešte čaká.

Aktéri:
Mária Medová (Autor interview)
Ján Uličiansky (Účastník interview)
Akcia: Celé Slovensko číta deťom. Piešťany čítajú deťom, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 05. 06. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica