obrázok

Zvieratá sa mi ilustrujú veľmi dobre

Líza, Mačka z ulice, nám prišla o svojich dobrodružstvách porozprávať spoločne s jej tvorcami – spisovateľom Jánom Uličianskym a ilustrátorom Vladimírom Králom. Pána ilustrátora sme sa spýtali okrem iného i na jeho vzťah k zvieratám.

Aktéri: Matúš Nižňanský (Autor interview) Vladimír Král (Účastník interview)
Akcia: Líza, mačka z Trojice, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 07. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica