Knižka sa skutočne podarila, bola to dobrá voľba

obrázok
Vydavateľstvo Buvik potešilo malých i veľkých návštevníkov a čitateľov knižnice novou obojstrannou rozprávkovou knižkou, ktorú predstavilo za prítomnosti herečky Zuzany Kronerovej a bábkoherečky Barbory Krajč-Zamiškovej. Pri tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok manažérke vydavateľstva, pani Milici Matejkovej.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Milica Matejková (Účastník interview)
Akcia: Čítame si pri stromčeku, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 19. 12. 2019

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica