Najviac času trávim pri tvorivom stole

obrázok
Miroslava Regitka poznajú nielen deti, ale aj dospeláci. Na svojom konte nemá len ilustrácie ku knižkám Márie Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, Gabriely Futtovej, Romana Brata, Ivony Březinovej, Ladislava Hannikera či Františka Rojčeka ale napríklad aj k učebniciam matematiky, prvouky, prírodovedy, vlastivedy či anglického jazyka. V rámci krátkeho rozhovoru sme sa ho spýtali, ako trávi ostatné týždne a na čom pracuje.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Miroslav Regitko (Účastník interview)
Akcia: Rozhovory z domu, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 07. 05. 2020
Newsletter
Detská knižnica