V Piešťanoch máte svetovú spisbu

obrázok
Naša knižnica dnes získala naozaj vzácneho čitateľa. V rámci tvorivého pobytu nás navštívil spisovateľ Gustáv Murín, ktorý má na svojom konte množstvo poviedok, esejí, románov, cestovných príbehov a u našich čitateľov veľmi obľúbenú „Mafiánsku sériu“. V krátkom rozhovore nám prezradil, na čom momentálne pracuje i to, ktoré knižky si u nás vypožičal.

Aktéri:
Mária Medová (Autor interview)
Gustáv Murín (Účastník interview)
Akcia: Rozhovor, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 28. 05. 2020
Newsletter
Detská knižnica