obrázok

V Piešťanoch som trávil letné prázdniny

Ilustrátora Bystríka Vanča netreba piešťanským čitateľom zvlášť predstavovať, pretože nás navštevuje pomerne často. Vo svojej tvorbe zobrazuje najmä legendy, miestne, historické povesti a klasické slovenské rozprávky. Využíva sýtu, žiarivú farebnosť a vytvára veľké farebné plochy, do ktorých vkladá svoje postavy a predmety. Pre jeho tvorbu je charakteristický príklon k detailu. Každý obrázok, aj tá najmenšia ilustrátorská bodka, predstavuje labyrint myšlienok – fauna, flóra, predmety a postavy sa vzájomne splietajú. Zobrazuje fantazijné krajiny a imaginárne miesta, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií. Pri príležitosti 95. výročia založenia našej knižnice sme sa ho opýtali, ako si spomína na svoju prvú knižnicu z detstva.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Bystrík Vančo (Účastník interview)
Akcia: Bystrík Vančo, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 09. 09. 2020
Newsletter
Detská knižnica