Počúvam veľa rozprávok

obrázok
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe je festival, ktorého hlavným adresátom sú deti. Jedným z účastníkov bola aj Alica Gelle, ktorú sme počas festivalu videli na mnohých podujatiach. V krátkom rozhovore sme sa jej spýtali niekoľko otázok.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Alica Gelle (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2020, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 30. 09. 2020
Newsletter
Detská knižnica