obrázok

Nič nám nechýbalo

Na Zázračnom oriešku prezentujeme rozprávku v mnohých podobách – knižnej, rozhlasovej, animovanej, ale aj v dramatickej podobe. V knižnici sme počas festivalu privítali niekoľko bábkohercov, ktorí nám zahrali divadelné predstavenia inšpirované detskými knihami. Jednou z nich bola aj Viktória Sedláková. Z festivalu vám poslala takýto pozdrav.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Viktória Sedláková (Jenčková) (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2020, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 30. 09. 2020
Newsletter
Detská knižnica