obrázok

Čítajme si...2013

Dátum: 05. 06. 2013 Autor: Martina Marová

Čitateľský maratón v Piešťanoch

4. júna 2013 sa žiaci viacerých piešťanských škôl aktívne zúčastnili 6. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, ktorý pod názvom Čítajme si….2013 organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Cieľom maratónu je zapojiť čo najviac detí do čitateľskej aktivity, podporiť čítanie u detí, podnietiť k návšteve knižnice a zároveň poukázať na význam literatúry pre najmladších čitateľov.

Každoročne sa žiaci základných škôl na celom Slovensku pokúšajú o prekonanie čitateľského rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. V piešťanskej knižnici sa v utorok 4. júna o 9.00 h začal čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili žiaci 2., 3., a 4. ročníka ZŠ M. R. Štefánika. Súčasne prebiehalo pásmo Čítame spolu a nahlas, venované 90. výročiu narodenia obľúbenej detskej spisovateľky Kristy Bendovej. Deťom z Piešťan, Krakovian a Drahoviec prišli o jej živote porozprávať a z jej knižiek prečítať viaceré známe osobnosti – Mária Števková z vydavateľstva Buvik, novinárka a spisovateľka Janka Benková, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR Janka Motyčková, popredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová i primátor Piešťan Remo Cicutto. Zúčastnené deti i dospelí sa zabavili na vtipnej dramatizácii jednej z najznámejších Bendovej knižiek Opice z našej police v podaní herečiek divadielka TUŠ.

Čítalo sa aj v piešťanských školách, žiaci 2. – 4. ročníkov ZŠ Brezová, ZŠ Mojmírova, ZŠ Scherera a ZŠ Holubyho maratón hlasného čítania usporiadali vo vlastných priestoroch. Tohtoročné hlasné čítanie opäť prekonalo rekord z minulých ročníkov, v Piešťanoch sa ho zúčastnilo 587 detí.
Newsletter
Detská knižnica