obrázok

Svetový supermarket

Dátum: 02. 10. 2013 Autor: Julie Džambazovič
Od 9 . do 30. septembra 2013 prebiehala vo výstavných priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany interaktívna výstava Svetový supermarket venovaná tematike produktov dennej spotreby a dôsledkoch ich výroby na životné prostredie. Výstava sa konala v spolupráci s CEV Živica a ProPolis n.o, s finančnou podporou Mesta Piešťany. Výstava bola určená najmä žiakom druhého stupňa a stredných škôl

Na piatich stanovištiach s interaktívnymi objektmi a panelmi sa mohli dozvedeli viac o produktoch dennej spotreby a dôsledkoch ich výroby na životné prostredie a podmienky ľudí v iných častiach sveta. Výstava im napomohla uvedomiť si, že sa nakupovaním nevyhnutne prepájame s ľuďmi a krajinami, kde prebieha produkcia tovaru pre náš trh. Zaujímavým spôsobom sa mohli dopátrať k informáciám o výrobe oblečenia, o praktikách nadnárodných korporácií, o „tajomstvách“ mobilných telefónov, či o význame fair-trade produktov alebo o vplyve reklamy na spotrebiteľa. Súčasne mali možnosť uvažovať, aké sú možnosti zmeny, či existuje iná, prijateľnejšia cesta pre ľudí a Zem.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica