obrázok

Les ukrytý v knihe

Dátum: 26. 04. 2013 Autor: Julie Džambazovič
V rámci celoslovenskej kampane vyhlásenej Národným lesníckym centrom Les ukrytý v knihe sa konalo v týždni od 18. do 24. apríla 2013 niekoľko podujatí, ktorých hlavnou myšlienkou bolo prostredníctvom kníh deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na formovanie kladných postojov k prírode a k ochrane životného prostredia a neposlednom rade na potrebu samotného čítania. Návštevníci knižnice mali možnosť zúčastniť sa besedy s lesnými pedagógmi Poďme sa rozprávať o lese, vytvoriť si zaujímavé trojrozmerné objekty na workshopoch s výtvarníkom ilustrátorom Bystríkom Vančom pod názvom Dobrodružstvo stromu, či stráviť rozprávkovo – tvorivé dopoludnie s knižkami o lese pod názvom Príbehy z lesa. Súčasťou kampane je i tematická výstavka kníh a brožúrok o lese a prírode z fondov knižnice.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica