obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2002

Dátum: 01. 04. 2002 Autor: Mesto Piešťany

PhDr. Vladimír Krupa

Ako riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch počas svojej 10-ročnej pôsobnosti sa svojou osobnou zanietenosťou zaslúžil o povznesenie kultúrnej a historickej úrovne občanov
mesta i jeho návštevníkov. Napriek skromným finančným podmienkam, ktoré má k dispozícii, dal reštaurovať mnohé cenné artefakty z fondu múzea, reinštaloval zbierky a s pomocou sponzorov sa mu podarilo vydať množstvo publikácií, ktoré úzko súvisia s mestom Piešťany. Pozoruhodná je i výstavnícka činnosť, ktorú Balneologické múzeum realizuje pod jeho vedením. Cena sa udeľuje za rozvoj mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.
Newsletter
Detská knižnica