obrázok

Knižnica sa sťahuje do bývalého hotela Slávia


Dátum: 25. 04. 1953
Knižnica sa sťahuje do bývalého hotela Slávia na Winterovej ulici. Presťahovaním knižnice na Winterovu ulicu bol v duchu jej profesionalizácie jej fond rozčlenený na beletriu, náučnú a inojazyčnú literatúru. Tá posledná pochádzala priamo z majetkov Winterovcov a predstavovala veľké obohatenie knižničného fondu. O zveľadenie knižnice a celkovú profesionalizáciu evidencie sa v 50. rokoch zaslúžil vtedajší knihovník Ján Schneider.
Newsletter
Detská knižnica