obrázok

Nová riaditeľka okresnej ľudovej knižnice


Dátum: 02. 06. 1957
Riaditeľkou Okresnej ľudovej knižnice sa stáva Mária Miezgová. Kronika zaznamenáva, že po roku 1957 zásluhou novej riaditeľky patrili k metódam šírenia osvety a vzdelávania v knižnici už i čitateľské besedy a literárne večierky.
Newsletter
Detská knižnica