obrázok

Zmena názvu knižnice


Dátum: 20. 11. 1960
Pod vplyvom nového územného členenia Slovenska Piešťany prestávajú byť sídlom okresu, a tak knižnica mení svoj názov na Mestská ľudová knižnica.
Newsletter
Detská knižnica