obrázok

Detské oddelenie knižnice bolo otvorené


Dátum: 13. 05. 1975
Bolo zriadené samostatné Detské oddelenie knižnice v bývalej lekárni sv. Jozefa.
Newsletter
Detská knižnica