Začala sa výstavba novej knižnice na Školskej ulici

obrázok

1982 - 1988


Výstavba účelovej budovy knižnice na Školskej ulici 19.

Autor:
Dátum: 27. 01. 1980
Newsletter
Detská knižnica