obrázok

10. ročník súťaže: Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Dátum: 19. 06. 2014 Autor: Julie Džambazovič
10. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! prebiehal od januára do konca apríla 2014. Čitatelia mali za úlohu už tradiče vyriešiť 8 súťažných úloh čo najosobitejším a najkreatívnejším spôsobom. Aj v tomto ročníku sa do súťaženia zapojili viaceré školy z Piešťan, ktoré sa zúčastňovali informačno – tvorivých hodín pripravených knižnicou. Malí čitatelia sa prostredníctvom súťaže oboznamovali s knižkami Kristy Bendovej, Ľudmily Podjavorinskej, Jozefa Cígera – Hronského, Márie Ďuríčkovej, Daniela Heviera, Alexandry Salmely, Gabriely Futovej či Jozefa Mokoša. Súčasťou tvorivého súťaženia bola aj výroba originálneho cirkusového plagátu, vtipných čitateľských preukazov či obálky k vymyslenému Osmijankovmu časopisu. Všetkých 8 otázok úspešne vylúštili a do súťaže poslali štvrtáci zo ZŠ M. R. Štefánika pod vedením p. uč. Nedorostovej, žiaci 2.A zo ZŠ Brezová pod vedením p. uč. Urbanovej a kolektív z 3. D zo ZŠ Brezová pod vedením p. uč. Olšavskej. Napriek tomu, že v súťaži nezískali ocenenie, Osmijanko im udelil veľkú pochvalu za zapojenie sa do tvorivého čitateľského súťaženia. Mestská knižnica mesta Piešťany získala pochvalu za cyklus tvorivých dielní.
Newsletter
Detská knižnica