obrázok

Les ukrytý v knihe 2014

Dátum: 09. 04. 2014 Autor: Julie Džambazovič
Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum. Naša knižnica sa tento rok do projektu zapája tretíkrát. Prostredníctvom kníh chce najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania.

V priebehu apríla pre vás mestská knižnica pripravuje rôzne podujatia, ktoré majú jedného spoločného menovateľa - les. Ochrana lesa a prírody by mali byť prioritou pre nás všetkých. Na svoje si prídu rovnako deti aj dospelí.

Začíname 16. apríla o 10.00 h netradičnou besedou pod názvom Čítame si v tráve so spisovateľkou Silviou Havelkovou o jej knižke Rozprávky z trávy, ktorá je venovaná všetkým od 6 do 99 rokov. A netradičná nebude iba preto, že sa uskutoční u Dina na Sĺňave.

23. apríla o 10. 00 h pokračujeme besedou Čo viem o lese s lesným pedagógom Martinom Vargom.

Vo štvrtok 24. apríla o 10.00 h na vás čaká prezentácia krásnej rozprávkovej knižky Rozprávky spod slovanskej lipy od dvoch Petrov. Peter Vrlík a Peter Mišák pre vás zozbierali čosi z dávnej minulosti, ktorá sa zachovala v košatej, široko rozvetvenej rodine Slovanov. O každom slovanskom národe prezradia pár zaujímavostí a niekoľko skvostov z kytice najkrajších rozprávok.

29. apríla o 10.00 h na vás čakajú Podivné lesné bytosti v rozprávkovom tvorení s knižkou Romana Brata Čuvi v pralese. Autor zakomponoval jednotlivé zvieracie rozprávky do putovania Čuviho a pásavca, pričom sa deti dozvedia všelijaké zaujímavé a úžasné veci zo života obyvateľstva pralesa - pravdaže, výlučne v rovine fantázie.

Zároveň od 16. do 30. apríla bude prebiehať výstava kníh Putovanie prírodou s tematikou lesa, prírody a ochrany životného prostredia z fondu našej knižnice.
Newsletter
Detská knižnica