Vitajte v našom svete II.

obrázok
Posledné mesiace roku 2006 patrili v našej knižnici podujatiam II. ročníka projektu integrácie zdravých a handicapovaných detí, mládeže a dospelých s názvom VITAJTE V NAŠOM SVETE. Viac ako desiatka rozmanitých podujatí sa uskutočnila vďaka finančnej podpore programu „Kultúra bez bariér“ Konta Orange, n.f. Slová starej latinskej múdrosti „Sol omnibus lucet“ („slnko svieti pre všetkých“) sa stali tohtoročným mottom projektu, ktorého hlavným cieľom bolo pripraviť priestor pre tvorivosť a prezentáciu umeleckých schopností a zručností osôb s najrôznejšími druhmi postihov. Podujatia projektu sa uskutočnili nielen v knižnici, ale aj v priestoroch piešťanského Kursalonu, v uliciach mesta i priamo v triedach špeciálnych škôl. Na príprave a realizácii podujatí participovali rovnakou mierou zdraví i znevýhodnení aktéri.

Celý projekt odštartoval malým festivalom tvorivosti handicapovaných, na ktorom svoje spevácke, tanečné i dramatické schopnosti predviedlo niekoľko skupín neprofesionálnych handicapovaných umelcov. Súčasťou festivalu boli i prezentačno-predajné stánky s výrobkami detí špeciálnych základných škôl a klientov sociálnych zariadení priamo v centre mesta. Deti so špeciálnymi potrebami mali možnosť pracovať na tvorivej dielni s výtvarníčkou a arterapeutkou Alenou Wagnerovou, viesť tvorivú dielňu pre svojich zdravých rovesníkov v rámci prezentácie svojej školy, či namaľovať svoj sen vo výtvarnej súťaži. Tú je možno až do konca januára navštíviť v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch. Výnimočným stretnutím so svetom handicapovaných bol workshop a interaktívne predstavenie Divadla z Pasáže, divadla mentálne postihnutých hercov z Banskej Bystrice, ktorého sa zúčastnili i deti z materských škôl. V rámci projektu sme pripravili aj výstavu beletrie pre deti a mládež s tematikou postihnutých, ktorej sprievodnými podujatiami bolo niekoľko informačných hodín. Cez čítanie, rozprávanie i zmyslové hry sa deti na chvíľku ponorili do sveta nevidiacich, nepočujúcich i ľudí na invalidných vozíkoch. Do knižnice zavítala spisovateľka Toňa Revajová, aby deťom predstavila svoju knižku Pol prázdnin s tetou Kolieskovou, v ktorej tematiku handicapovaných umelecky spracovala.

Autor: Martina Marová
Dátum: 20. 12. 2006
Newsletter
Detská knižnica