obrázok

Slnko – voda – zdravie

Dátum: 30. 04. 2014 Autor: Julie Džambazovič
Projekt Slnko – voda – zdravie vznikol pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch z iniciatívy Mestskej knižnice mesta Piešťany a uznávaného slovenského architekta Bohuslava Perneckého. Cieľom projektu bolo pozitívne zviditeľnenie mesta Piešťany, regiónu i Slovenska, ale aj sprostredkovanie a šírenie informácií o svetoznámych kúpeľoch a vytvorenie platformy pre spoluprácu umelcov z rôznych krajín. Projekt Slnko – voda – zdravie voľne nadväzuje na úspešnú medzinárodnú výstavu Liečivé pramene, ktorá sa konala v Piešťanoch v roku 2008 a jej otvorenia sa zúčastnili manželky vtedajších prezidentov krajín V4.

Hlavnou aktivitou projektu bolo usporiadanie medzinárodnej výstavy karikatúr na tému Slnko – voda – zdravie. Zapojilo sa do nej 21 umelcov, ktorí zaslali spolu 75 výtvarných diel. 29. marca 2014 sa za účasti zástupcov Českej republiky, Poľska a Slovenska uskutočnila v Piešťanskom informačnom centre vernisáž tejto medzinárodnej výstavy.

Hosťami vernisáže boli zástupcovia poľského partnerského mesta Ustroň Andrzej Piechocki a Zbigniew Niemiec, český výtvarník, člen Českej únie karikaturistov Radek Steska, slovenskú karikatúru reprezentovali ilustrátorka a grafička Oľga Pazerini a karikaturista Vladimír Pavlík. Zámerom výstavy je podľa slov organizátorov pokračovať v tradícii medzinárodných výstav kresleného humoru a prispieť tak k zbližovaniu jednotlivých národov a ich kultúr.

Samotnú výstavu tvorili vtipné diela karikaturistov z Poľska, Českej republiky a Slovenska na tému, ktorá mesto Piešťany dokonale vystihuje. Najlepšie to vyjadril čestný občan mesta Piešťany Dušan Dušek, ktorý pri príležitosti otvorenia výstavy napísal: „Piešťany sú v celom svete známe svojimi liečivými prameňmi. A podľa starej učebnice zemepisu, ešte zo základnej školy, majú zo všetkých miest na Slovensku, ba aj v celej bývalej ČSR, najviac slnečných dní v roku. Takéto predpoklady sú najlepšou cestou k tomu najvzácnejšiemu a najpotrebnejšiemu – k zdraviu. S nijakým iným mestom sa tak úzko nespája trojica slov SLNKO – VODA – ZDRAVIE. Teraz k nim pribudol ďalší liečivý prameň: výstava kresleného humoru, prehliadka prác slovenských, českých a poľských karikaturistov na tému zdravia. K zdraviu patrí veselosť, ktorá nemôže žiť bez humoru a vtipu. Preto všetkým odporúčam, aby sa napili piešťanskej liečivej vody práve z tohto prameňa, aby si ho so smiechom vychutnali plnými dúškami.“
Newsletter
Detská knižnica