obrázok

Stromy a my 2007

Dátum: 03. 05. 2007 Autor: Martina Marová
Pri príležitosti Dňa stromov (29. apríl) sme v knižnici tento rok pripravili environmentálny projektu nazvaný Stromy a my, ktorého základ tvorila rovnomenná výstava fotografií, výtvarných prác detí, kníh i múdrych slov o stromoch. Strom ako fenomén výstava predstavila z najrôznejších uhľov pohľadu - očami prírodovedcov, ochranárov, detí, fotografov, literátov a iných. Pre deti z MŠ Trebatice sme pripravili podujatie s názvom Čo si rozprávali stromy - rozprávkové dopoludnie spojené s tvorivou dielňou. O tom, že život stromov sa podobá životu človeka, sa dozvedeli deti zo Spojenej školy v Piešťanoch a ZŠ Moravany z prednášky Ing. Františka Baču, ktorý rozprával nielen o lesoch a dôležitosti ich ochrany, ale priblížil deťom pestrosť fauny a flóry v okolí nášho mesta. Súčasťou tohto poučného stretnutia bola prezentácia dvoch filmov Malého Agrofilmu 2006 - Na potulkách lesom a Premeny Tatier - dokumentu o veľkej prírodnej katastrofe očami filmára Pavla Barabáša. Projekt realizovala n.o. Pro Polis v spolupráci s našou inštitúciou, Súkromnou základnou umeleckou školou a Základnou školou F.E. Scherera v Piešťanoch.
Newsletter
Detská knižnica