obrázok

Young Art Show 7

Dátum: 17. 09. 2014 Autor: Martin Ševčovič
Výstava 79 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska, Ruska, Bieloruska, Indie a Pakistanu. YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania.
Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie.
Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany.
Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.

Autorom projektu YOUNG ART SHOW 7 a aj všetkých výstav, čo mu predchádzali je Martin Ševčovič. Už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa rozhodol pomôcť prezentovať práce svojich
spolužiakov. Aj vďaka spolupráci s riaditeľkou Domu umenia v Piešťanoch, pani PhDr. Editou Bjeloševičovou, Občianskemu združeniu Young art show, Nadácii CHARITY zastúpenou Bc. Grigorom Ayrumyanom, Ministerstvu kultúry Slovenskej Republiky, Mestu Piešťany a najmä partnerom sa darí projekt YOUNG ART SHOW realizovať.
Projektu YOUNG ART SHOW 7, predchádzalo 10 podobných výstav. YOUNG ART SHOW 6 v októbri 2013, YOUNG ART SHOW 5 v októbri 2012, YOUNG ART SHOW 4 v októbri 2011, YOUNG ART SHOW 3 v októbri 2010, YOUNG ART SHOW 2 v októbri 2009, YOUNG ART SHOW 1 v marci 2009 a VŠVU + hostia v októbri 2008. Výstavy študentov VŠVU v marci 2008, septembri 2007 v Dome umenia a v auguste 2006 v priestoroch galérie Fontána.
V Piešťanoch počas nich vystavovalo svoje práce 252 autorov zo Slovenska, Čiech, Slovinska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Grécka, Španielska, Škótska, Ruska, Bieloruska, Arménska, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie,
Pakistanu a USA. Vystavované práce sú vytvorené v rôznych médiách a zastupujú rôzne výtvarné odbory. Ako maľba, grafika, fotografia, socha, objekt, inštalácia, textilný dizajn, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, šperk, keramika a multimediálna tvorba.
Medzi úspechy v prezentácii prác mladých výtvarníkov pomocou projektu YOUNG ART SHOW patria dve výstavy Slovak YOUNG ART SHOW IN MOSCOW realizované v roku 2011 v priestoroch Slovenského Inštitútu v Moskve. A výstava YOUNG SALOVAK ART IN MOSCOW, realizovaná v galérii Múzea súčasnej histórie Ruska v roku 2014. Svoje práce na nej predstavilo 20 výtvarníkov zo Slovenska a bola súčasťou Medzinárodného bienále mladého umenia v Moskve.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica