obrázok

Young Art Show 6

Dátum: 15. 09. 2013 Autor: Martin Ševčovič
Výstava 75 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Bieloruska, Indie, a USA. YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania.
Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie.
Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany.
Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.

Autorom projektu YOUNG ART SHOW 6 a aj všetkých výstav, čo mu predchádzali je Martin Ševčovič. Už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa rozhodol pomôcť prezentovať práce svojich
spolužiakov. Aj vďaka spolupráci s riaditeľkou Domu umenia v Piešťanoch, pani PhDr. Editou Bjeloševičovou, Občianskemu združeniu Young art show, Nadácii CHARITY zastúpenou Bc. Grigorom Ayrumyanom, Ministerstvu kultúry Slovenskej Republiky, Mestu Piešťany a najmä partnerom sa darí projekt YOUNG ART SHOW realizovať.

Projektu YOUNG ART SHOW 6 predchádzalo 9 podobných výstav. YOUNG ART SHOW 5 v októbri 2012, YOUNG ART SHOW 4 v októbri 2011, YOUNG ART SHOW 3 v októbri 2010, YOUNG ART SHOW 2 v októbri 2009, YOUNG ART SHOW 1 v marci 2009 a VŠVU + hostia v októbri 2008. Výstavy študentov VŠVU v marci 2008, septembri 2007 v Dome umenia a v auguste 2006 v priestoroch galérie Fontána. V Piešťanoch počas nich vystavovalo svoje práce 223 autorov zo Slovenska, Čiech, Slovinska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Grécka, Španielska, Škótska, Ruska, Bieloruska, Arménska, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie a USA. Vystavované práce sú vytvorené v rôznych médiách a zastupujú rôzne výtvarné odbory. Ako maľba, grafika, fotografia, socha, objekt, inštalácia, textilný dizajn, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, šperk, keramika amultimediálna tvorba. Jedným z úspechov prezentácií prác mladých začínajúcich výtvarníkov pomocou projektu YOUNG ART SHOW sú dve výstavy Slovak YOUNG ART SHOW v Moskve. Sme radi, že sa nám podarilo projekt YOUNG ART SHOW a práce 14 vybraných výtvarníkov preniesť do hlavného mesta Ruskej federácie, kde boli vystavené v roku 2011.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica