obrázok

Dni slovenskej literatúry

Dátum: 20. 10. 2014 Autor: Martina Marová
V dňoch 15. – 19. októbra 2014 sa piešťanská knižnica zúčastnila 1. ročníka festivalu Dni slovenskej literatúry v Bratislave. Festival s podtitulom Zaži knihy naživo! priniesol takmer stovku literárnych podujatí, stretnutí s autormi, ilustrátormi, hercami a hudobníkmi na rôznych miestach Bratislavy. Naša knižnica do programu prispela niekoľkými podujatiami. Detským i dospelým návštevníkom bratislavského V-klubu sme ponúkli divadelné predstavenie na motívy víťaznej rozprávky tohtoročného rozhlasového festivalu Zázračný oriešok s názvom Leonardo, kocúr z ulice, v ktorom účinkovali študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU. Svojich čitateľov prišiel na podujatie pozdraviť aj autor knižnej predlohy, spisovateľ Ján Uličiansky. Pre všetky kreatívne deti sme pripravili tvorivé dielne so známymi slovenskými ilustrátormi, tvorcami ceny Zázračný oriešok Vladom Králom, Petrom Uchnárom a Danielou Olejníkovou. Počas celého víkendu sa deťom venovali aj ďalší úspešní výtvarníci - Miloš Kopták, Matúš Maťátko, Martina Matlovičová, Veronika Holecová a Katarína Ilkovičová. Literárno-výtvarnú dielňu na motívy rozprávky Kristy Bendovej O sedemhlavej žirafe si pre deti pripravila nezisková organizácia Osmijanko. Priestory Starej tržnice skrášlili detské výtvarné práce zo súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková, ktorú knižnica usporiadala v tomto roku pri príležitosti jej 95. výročia narodenia.
Hlavným garantom festivalu Dni slovenskej literatúry bolo Ministerstvo kultúry SR, hlavnými organizátormi Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Spolok slovenských spisovateľov.

Na Dňoch slovenskej literatúry ocenili pôvodnú slovenskú tvorbu

Počas Dní slovenskej literatúry odovzdali viaceré spisovateľské organizácie v priestoroch Slovenského národného divadla literárne ocenenia autorom a ich dielam za prínos do pôvodnej slovenskej literatúry.

Medzi ocenenými bol Jozef Heriban, ktorý získal Cenu Slovenského centra P.E.N. za román Prelet sťahovavých vtákov. Klub nezávislých spisovateľov udelil cenu Jánovi Zamborovi za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ. Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska odovzdala cenu Rudolfovi Dobiášovi za román Johana. Johanin chlapec, s podtitulom Kronika lásky a smrti. Cena P.O. Hviezdoslava za preklady slovenskej prózy, poézie a drámy a za zakladateľský prínos pre rozvoj slovakistiky v Španielsku patrila Salustiovi Alvaradovi, Renáte Bojničanovej a Alejandrovi Hermida de Blas. Spolok slovenských spisovateľov za celoživotné dielo ocenil Petra Jaroša, Vlastimila Kovalčíka a Jaroslava Rezníka. Túto cenu získali aj poetka Viera Benková a literárny vedec Vincent Šabík. Za celoživotné dielo boli ocenení Anton Hykisch a Viliam Turčány.
Newsletter
Detská knižnica