obrázok

Osmijankovo veľké literárne stopovanie pokračuje 11. ročníkom celoslovenskej čitateľskej súťaže.


Dátum: 13. 01. 2015
Autor: Julie Džambazovič
Nezisková organizácia OSMIJANKO vyhlásila v októbri 2014 už 11. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže určenej žiakom najmä na 1. stupni ZŠ - Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, do ktorej sa aktuálne prihlásilo takmer 8 000 žiakov. Súťaž prebieha na školách a knižniciach po celom Slovensku od januára do konca apríla 2015 a je zameraná na podporu a rozvoj čitateľských schopností a čítania s porozumením mladšej vekovej skupiny žiakov ZŠ. Významným prvkom súťaže je, že motivuje prostredníctvom čítania žiakov k vlastnej kreativite v rámci kolektívu.
Súťažný zošit obsahuje 8 literárnych hádaniek, ktoré hravou formou oboznamujú deti s významnými autormi a dielami slovenskej literatúry. V najnovšom Osmijankovom súťažnom zošite deti nájdu rozprávkový svet bájok, prísloví a porekadiel, škriatkov, vzácnych kamarátstiev i veselej muziky, ako aj zábavný herný plán Osmijankov porekadlovník, či na samostatné dotvorenie ilustrovaný diplom pre každého súťažiaceho žiaka. Súťažiace kolektívy sa zoznámia s autormi nielen klasických knižiek pre deti, akými sú Lev Nikolajevič Tolstoj, Krista Bendová, Klára Jarunková, Libuša Friedová, Ján Uličiansky, či František Rojček, ale aj s generáciou mladých autorov, ktorú predstavujú Peter Karpinský, Katarína Moláková a Katarína Kerekesová, Zuzana Csontosová, či Braňo Jobus. Na konci mesiaca apríla posielajú súťažiace kolektívy svoje práce do Osmijankovej redakcie.

V mesiaci máji hodnotí súťažné práce odborná porota a 1. Júna 2015 vyhlási výsledky súťaže. Víťaznému kolektívu nezisková organizácia OSMIJANKO venuje zaujímavý celodenný zájazd, pre ďalších vyhodnotených 8+8+8 =24 súťažných kolektívov pripravila knižné odmeny v podobe knižných poukážok z kníhkupectva Martinus a knižné balíčky z viacerých partnerských vydavateľstiev, ako i predplatné časopisu Slniečko pri tri kolektívy.

Naša knižnica pripravila už tradične pre súťažiace kolektívy cyklus tematických tvorivých podujatí - informačné hodiny a literárno – výtvarne workshopy - na ktorých sa spoločne so súťažiacimi kolektívmi, pod vedením ich pedagógov, budeme venovať riešeniu jednotlivých súťažných otázkok.
Newsletter
Detská knižnica