obrázok

Čítajme si... 2015

Dátum: 18. 06. 2015 Autor: Martina Marová
18. júna 2015 sa uskutočnil už 8. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si..., do ktorého sa pravidelne zapája aj piešťanská knižnica. Projekt, ktorý zastrešuje Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF, vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Maratón v našej knižnici odštartovali riaditeľka Českého centra Bratislava Jana Polívková, spisovateľka Barbora Kardošová a ilustrátorka Katarína Slaninková, ktoré deťom zároveň porozprávali o svojich obľúbených knihách z detstva. Následne čitateľskú štafetu prevzali druháci a štvrtáci zo ZŠ M. R. Štefánika, ktorí sa statočne popasovali s textom Jána Uličianskeho a jeho knihou Leonardo, kocúr z ulice. Popoludní čítanie pokračovalo v priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch, a to priamo v kancelárii primátora. Nevšedný zážitok čakal na deti zo Základnej školy Holubyho, ktoré zasadli do poslaneckých kresiel a predviedli svoje čitateľské umenie pánovi primátorovi a jeho hosťom. Témou čítania boli tentokrát veselé príhody dvoch nezbedných kocúrikov z knihy Nataše Tanskej Puf a Muf. Deťom na oplátku prečítali primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, riaditeľka Českého centra v Bratislave Jana Polívková, riaditeľka vydavateľstva Buvik Mária Števková, manažérka vydavateľstva Milica Matejková a zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. Ako milá pozornosť od pána primátora deti na záver čakala sladká odmena. Piešťanskí čitatelia tak opäť prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu najpočetnejšieho čitateľského maratónu, ktorého sa tento rok zúčastnilo 38 383 detí.
Newsletter
Detská knižnica