obrázok

V knižnici sa konala konferencia PIKTO 15

Dátum: 24. 10. 2015 Autor: Katarína Beňová
Piešťanská knižnica sa v sobotu 24. októbra už po štvrtýkrát stala miestom stretnutia ilustrátorov, dizajnérov či animátorov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Tí opäť diskutovali o otázkach bytostne spätých s ich kreatívnym povolaním. Konferencia PIKTO 15 s podtitulom Výtvarník vs. čísla pod taktovkou asociácie ilustrátorov ASIL ukázala, že umelec musí byť zdatný nielen vo výtvarnej rovine, ale mnohokrát aj v matematike.
Hoci tento rok sa konferencia zredukovala z dvojdňového na jednodňové podujatie, na atraktívnosti a obrovskej aktuálnosti tém to rozhodne neubralo. Účastníci si vypočuli tri prednášky z úst fundovaných odborníkov s následnou možnosťou diskusie. Martina Stašíková, právnička pre oblasť diel vývarného umenia z autorskej spoločnosti LITA, sa pozrela na zúbok autorským zmluvám. Vypomáhajúc si starým rímskym príslovým "Dobé zmluvy, robia dobrých priateľov" poukázala na najčastejšie úskalia zmuvných vzťahov a kde robia ilustrátori pri podpisovaní dokumentov najčastejšie chyby. Za asistencie právničky Lucie Miklasovej zodpovedala otázky z publika a do problematiky tak vniesli viac svetla. Novinkou na tohtoročnej konferencii bola účasť zahraničného lektora s prenáškou v anglickom jazyku. Ilustrátorka a dizajnérka Monika Fauler z Nemecka poslucháčom predstavila organizáciu "disignaustria", ktorá v Rakúsku združuje 1300 dizajnérov. Ako iniciátorka a manažérka päťdesiatčlennej komunity "illustria" porozprávala o sumách, ktoré sa za svoju prácu neboja vypýtať si rakúski lustrátori a dizajnéri. K nahliadnutiu boli cenníky a dokumenty súvisiace s cenotvorbou. Práve účasť Moniky Fauler mimoriadne potešila všetkých návštevníkov konferencie, ako aj samotných organizátorov. Návrh na vzájomnú spoluprácu so slovenskou stranou, ktorý odoznel z úst úspešnej nemeckej autorky priamo na pódiu, hodnotí vedenie asociácie ASIL za najväčší prínos konferencie a obrovský krok vpred. Ako tretia sa s témou, ktorá do vzájomného duelu postavila účtovanie a kreslenie, predstavila Jaroslava Lukačovičová. Podnikateľka, ktorá sa venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu, ľuďom s kreatívnym povolaním pomohla lepšie sa zorientovať vo výhodách a nevýhodách jednotlivých právnych foriem ako slobodné povolanie, práca na voľnej nohe, živnosť, firma či zamestnanecký pomer. Kedže práca výtvarníka je mnohokrát povolanie izolované od vonkajšieho sveta a možnosti stetávať sa s kolegami, PIKTO podľa účastníkov aj tento rok splnilo svoj cieľ. Ponúklo nielen množstvo informácií v rámci prednášok, ale aj priestor na výmenu názorov, poznatkov a skúseností .
Newsletter
Detská knižnica